TARİFE VE HİZMET BEDELLERİ

  1. 09.08.2017 tarihinden itibaren;

    ARSA TAHSİS BEDELİ                  : 100,00- TL/m²

    olarak tespit edilmesine,

    1-    2018 yılı hizmet alım bedelleri aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.

a)    AG - OG Aboneleri EPDK’nın Edirne O.S.B için belirlemiş olduğu Dağıtım Bedelinin:1,4960 krş/kwh olarak uygulanmasına,

 

b)    2018 yılı Güvence Birim Bedelini:

b1) Son iki aylık elektrik sarfiyatı mevcut bulunan teminat mektubunu geçiyor ise EPDK’ nın 2018 yılı için belirlemiş olduğu 67,30 TL/kW üzerinden güncellenmesine,

b2) Son iki aylık elektrik sarfiyatı mevcut bulunan teminat mektubunu geçmiyor ise herhangi bir ek teminat istenmemesine,

                       

c)    2018 yılı Kesme-Bağlama Bedeli:

 

KESME-BAĞLAMA

(TL)

AG

26,80

OG

136,20

 

d)    Elektrik Topraklama ölçüm ücretleri Elektrik Mühendisleri odasının 2018 fiyatları üzerinden %30 iskonto yapılarak uygulanmasına,

 e)    Cihaz ölçüm bedelleri (Akım trafosu, gerilim trafosu, cihaz topraklamaları) cihaz başına 100,00- (yüz) TL./adettir.

 f)     EPDK tarafından 01.01.2018 tarihinden itibaren Reaktif enerji bedeli olarak belirlenen 18,3062 kr/kVARh olarak uygulanmasına, EPDK tarafından yapılacak değişikliklerin de güncellenerek uygulanmasına,

h) 2018 yılı su abonelik ve bağlantı ücretlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

 

ABONELİK ÜCRETİ

BAĞLANTI ÜCRETİ

TOPLAM

2018 YILI

1.000,00- TL.

150,00- TL.

1.150,00- TL.

                  

 

SU BEDELİ (ŞANTİYE)

 

SU BEDELİ (İSKAN)

ARTEZYAN SU BEDELİ

2018 YILI

2,70- TL./m³

1,80- TL./m³

0,90- TL./m³

 

 

ATIK SU BEDELİ (ŞANTİYE)

 

ATIK SU BEDELİ (İSKAN)

ATIK SU ARTEZYAN BEDELİ

2018 YILI

--------------

0,70- TL./m³

0,70- TL./m³

 

ı) 2018 yılı Yapı Ruhsat harcı ve Yapı Kullanma İzin belgesi ücretleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

2018 YILI RUHSAT HİZMET BEDELLERİ (KAPALI ALAN)

Yapı Ruhsat Birim Fiyatı

 

3,00- TL/m²

Yapı Kullanım İzin Bedeli

 

1,80- TL/m²

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(Süloğlu Belediyesine ödenecek)

 

Süloğlu Belediyesi tarafından belirlenecek.

Ruhsat

Yenileme

İnşaatı Başlamayan

2,40- TL/m²

İnşaatı Devam Eden

1,80- TL/m²

Tadilat Ruhsatı

 

1,20- TL/m²